Ok, to nie wina pielęgniarek!

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


 

Przedstawiciel prorządowego NSZZ „Solidarność” w Senacie: „W tym roku będzie 1200 zł różnicy między pielęgniarką a ratownikiem”. Tak, to prawda. Tylko należy sobie zadać pytanie, co dobra zmiana zdziałała w tej sprawie przez 1,5 roku, aby rozwiązać problem.  Pamiętamy, że w pierwszej kolejności prorządowy NSZZ „Solidarność” postulował... likwidację dodatków dla pielęgniarek brutto brutto.

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” Dariusz Mądraszewski:

(...)

Kolejna sprawa, która bardzo nurtuje i burzy spokój wewnętrzny samych pracowników, to jest bardzo duża dysproporcja płacowa. W tym roku będzie to 1200 zł. Zgodnie z tzw. rozporządzeniem ministra Zembali pielęgniarki jako jedyna grupa zawodowa dostały większe środki. W tym roku będzie – już mówię – 1200 zł różnicy między pielęgniarką a ratownikiem.  A, proszę Państwa, kompetencje, zadania… Tutaj jest jaskrawy przykład, że wykonują ten sam zawód, mają w tym samym czasie te same zadania, mają takie same kompetencje… Ja już nie chcę tu gloryfikować ratowników, że to na ich szkielecie czy mięśniach spoczywa transport tego pacjenta – bo to jest nieodłączny element ratownictwa. Trzeba go przetransportować nie tylko z domu, ale i z różnych miejsc. Tak, że bardzo się tego obawiamy.

(...)

Pani Minister, my nie mówimy o wyrównaniu wszystkich środków teraz, nagle. Tylko ministerstwo wytworzyło taką ustawę, która – jeżeli ona miałaby wejść w tym kształcie – w przyszłym roku będzie kosztowała kilkaset milionów zł. My wnioskowaliśmy o 80, o 100 milionów. Nie możemy pojąć, że naraz znajdzie się 400 milionów w przyszłym roku, a w tym roku nawet stopniowo nie można dojść… My mówimy o stopniowym dojściu, po 100 milionów, po 80 milionów. Budżet ratownictwa to jest 1 miliard 800 milionów i 1500 karetek. Stopniowo można to wyrównywać. My prosiliśmy pana ministra o przedstawienie harmonogramu i programu dojścia do tego. Prosiliśmy też o wystąpienie bezpośrednio do ministra finansów i do pani premier. Chodziło o to, żebyśmy mogli dać wsparcie. My byliśmy spokojni, skoro pani premier na spotkaniu wprost powiedziała do mnie: „finansowanie ratownictwa w 2017 r. będzie większe; Panie Ministrze, proszę powiedzieć to ratownikom, ja nie będę panu odbierała tej przyjemności”. To jest powtórzone słowo w słowo.  

Pan minister mówi: tak, będzie z przesunięć wewnętrznych. Pan to policzył? Tak, policzyłem, będzie finansowanie. I gdzie jest to finansowanie? Gdzie są przedstawione nam… Wie pani, my naprawdę jesteśmy cierpliwi, bo już 9 lat… ale ta cierpliwość nam się kończy. Prędzej czy później się spotkamy, ale myślę, że raczej prędzej. Ja tu nie mówię o jakichś protestach itd., chociaż one też oczywiście mogą być, ale o samej potrzebie. Naprawdę coś będziecie musieli zrobić, ponieważ inaczej ci ludzie odejdą, nie będzie komu pracować, a my nie pozwolimy spychać odpowiedzialności na nas jako pracowników bezpośrednio stykających się z pacjentami – mówimy i w swoim, i w ich imieniu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala: 

(...)

Powiem tak. W związku z tym, że rok 2016 zawierał tzw. dzień przestępny, to po doprowadzeniu do porównywalności z rokiem 2017 wzrost nakładów na zespoły ratownictwa medycznego w 2017 r. w stosunku do roku 2016 to jest około 25 milionów zł. Czytaj dalej...

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz