Działy aktualności

Aktualności

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce. Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich oraz projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl

Zdobądź certyfikat UE siostry medycznej! Szukamy osób z Polski i Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji. Wynagrodzenie 4-6 tys. zł. na stanowisku pielęgniarki.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Minister zdrowia i Józefa Szczurek-Żelazko wprowadzają chaos w zakresie płac pielęgniarek i położnych. Do dziś nie wiadomo czy liczba pielęgniarek ma być podana do NFZ do dnia 14 sierpnia czy 31 sierpnia, w zakresie 1 000 zł do podstawy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Rząd zamiast wydawać pieniądze na program absolwent + (20 tys. na absolwenta przez dwa lata, plus 24 tys. na "cykl szkoleń zawodowych"), powinien podjąć pilne działania w celu zatrzymania w zawodzie pielęgniarek absolwentów Liceum Medycznego, którzy masowo będą przechodzić na emeryturę.

Pielęgniarki 2018.

Pamiętacie sprawę pielęgniarki pani Sławy Kolano, która ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami". Szpital zwolnił ją dyscyplinarnie za: naruszenie dobrego imienia szpitala. Sprawa trafiła do sądu. Jest po pierwszej rozprawie...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych - komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Naczelna Rada Pielęgniarek: "Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym".

Pielęgniarstwo 2018.

Mechanizm podwyżek przyjęty w porozumieniu (1100 do podstawy zasadniczej pielęgniarek i położnych) zupełnie abstrahuje od przyjętych w poszczególnych podmiotach leczniczych polityk płacowych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

"Utracony zarobek" czyli Związek Powiatów Polskich wypowiada się w sprawie "wprowadzenia płatnego 6-dniowego urlopu szkoleniowego" zapisanego w porozumieniu pań w czepkach z ministrem.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Ciekawy reportaż telewizyjny. Związki postulują podwyżki dla pielęgniarek i położnych uwarunkowane stażem pracy. Odpowiednio: 500, 400, 300, 200 złotych. 500 złotych dla osób z 30-letnim stażem pracy i więcej...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Artykuł z miesięcznika branżowego, który dociera do 600 szpitali. Grupy zawodowe w zakładach pracy są oburzone i prawdopodobnie dalej będą oburzone, jeżeli bowiem dostały pielęgniarki, dostali ratownicy medyczni, którzy nadal są niezadowoleni, bo chcą mieć tak, jak pielęgniarki...

Tak działa ustawa o najniższych wynagrodzeniach.

Głos Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe w sprawie specjalizacji pielęgniarek i położnych. Artykuł z miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położne w 600 szpitalach.

Stanowisko Pielęgniarek Cyfrowych wobec egzaminów CKPiP

Nadal nie ma ograniczenia wypłat dla pielęgniarek i położnych z zembalowego do jednego etatu (max 2).

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Video - Jedna z pań w czepkach do kamery: "my reprezentujemy pielęgniarki i położne. O ten zawód dbamy. Staramy się tak negocjować, aby ten zawód stał się atrakcyjny". Panie w czepkach to takie macierewicze w polskim pielęgniarstwie...

Działalność pań w czepkach.

Dyrektorze! Szanuj wszystkie pielęgniarki i położne! Szczególnie te po Liceum Medycznym oraz Medycznym Studium Zawodowym. One zaraz przejdą na emeryturę. Wprowadź program, który zatrzyma je w pracy... Odwlecz w czasie katastrofę... totalnego braku pielęgniarek. Pomyśl! Ile pielęgniarek zyskasz z programu absolwent+ Przecież one zaraz wyjadą za granicę, będą rodzić dzieci...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018 - prawda pierwsza - "Smutną normą stało się, że pielęgniarki pracują na kilku etatach. Gdyby ograniczyły się do jednego miejsca, system ochrony zdrowia byłby zagrożony".

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zł dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Artykuł w sprawie wirtualnego 1 100 złotych do podstawy wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzbudził na portalu ponad 90 komentarzy. Dyskusja dotyczyła także... wykształcenia Mariusza Mielcarka. Bogu dziękować, że nie jestem murzynem...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Z cyklu "znajdź różnicę" - redakcji pielegniarki.info.pl subiektywne spojrzenie na dwa porozumienia ministra zdrowia: z paniami w czepkach w imieniu pielęgniarek oraz lekarzy rezydentów. Znamienne! Pierwsze wystąpiły w roli petentów, drudzy jako "koledzy lekarze".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Sąd: Ordynatorka poniżała pielęgniarki, określała je jako głupie w obecności pacjentów, podważała ich kompetencje zawodowe, co doprowadziło do dezorganizacji kierowanego przez nią oddziału. Krytykowała, ośmieszała i swoim zachowaniem wpływała negatywnie na stan psychiczny pokrzywdzonych pielęgniarek.

Mobbing w ochronie zdrowia.

Związki zawodowe dyskutowały z ministrem zdrowia o porozumieniu ministra z paniami w czepkach. Uczestnik spotkania: "Poziom emocji, wręcz agresji podczas posiedzenia to zaprzeczenie dialogu społecznego i jego wartości".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Kolejny związek zawodowy tym razem OPZZ napisał oświadczenie w sprawie porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia, w którym czytamy: "OPZZ krytycznie ocenia preferowanie płacowe przez stronę rządową wyłącznie grupy pielęgniarek i położnych...".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł. Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. Zobacz projekt rozporządzenia w tej sprawie...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Prorządowy związek Solidarność tłumaczy (cytując słowa papieża!), że "z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy nie jesteśmy przeciwni podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych". Pytanie: gdzie byliście jak Szumowski podpisał porozumienie z kolegami lekarzami?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

W rządowej dokumentacji dotyczącej projektu nowej siatki płac pielęgniarek i położnych zamieszczono uwagi złożone przez poszczególne pielęgniarki. Zobacz czego dotyczyły...

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia o 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego z zembalowego: "Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe pielęgniarek i położnych przez zapewnienie DODATKOWYCH środków na pokrycie potrzeb materialnych rodzin, obywateli, czy gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Branżowy miesięcznik dla pielęgniarek, czytany w 600 szpitalach: "Panie Ministrze, po raz kolejny pytamy: jakimi kryteriami kierowano się, ustalając w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych współczynniki pracy, w tym pielęgniarek i położnych? Dlaczego nie uwzględnia się naszych sugestii"?

Pielęgniarstwo 2018

Poseł do ministra zdrowia: "Marszałek i pani wojewoda na wspólnej konferencji prasowej twierdzą, że zachowanie pielęgniarek jest niemoralne i nieetyczne. Pracownicy straszeni są kontrolami, są zapowiedzi złożenia wniosków w tej sprawie do prokuratury. Zamiast więc szukać nici porozumienia z protestującymi, zaognia się sytuację".

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych, kolportowany do 600 szpitali: Poseł pyta w Sejmie o stypendia dla pielęgniarek i położnych. Odpowiada wiceminister zdrowia... Padają kwoty 800 zł i 1000 zł.

Stypendia dla pielęgniarek i położnych.

Branżowy miesięcznik dla pielęgniarek, czytany w 600 szpitalach: Pani Józefa Szczurek-Żelazko o punktowych sytuacjach braku pielęgniarek. A poseł na sejmowej komisji zdrowia o brakach pielęgniarek w onkohematologii. "Choroba nowotworowa u dzieci idzie burzliwie i zabija bardzo szybko". "Metoda pozyskania pielęgniarek jest prosta. To są płace".

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Artykuł z branżowego miesięcznika, który czytają pielęgniarki w 600 szpitalach. Ministerstwo zdrowia - Ratownik asystentem lekarza? TAK! Pielęgniarka asystentem lekarza? NIE! Zobacz kuriozalną argumentację ministerstwa.

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

Przyganiał kocioł garnkowi... Pani Ptok krytyków porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku zaprasza do... wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Redakcja portalu pielegniarki.info.pl: kiedy ostatni raz pracowała pani przy łóżku chorego?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Wywiad z panią Ptok: "porozumienie z ministrem Szumowskim w części płacowej jest w dużej mierze jedynie kontynuacją, doprecyzowaniem porozumienia z ministrem Zembalą". Redakcja portalu pielegniarki.info.pl - przecież miała pani rozmawiać z ministrem o podwyżkach dla pielęgniarek a nie o kontynuacji żenujących dodatków brutto brutto!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Sprawdź gdzie od jesieni będziesz mogła rozpocząć bezpłatną specjalizację dla pielęgniarek i położnych. Jest 2 250 miejsc. Sprawdź miasta i dziedziny pielęgniarstwa, w których będą dofinansowane specjalizacje.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Prokuratura w sprawie śledztwa pielęgniarek na zwolnieniach - sprawa jest rozwojowa! "Na pewno zostaną zabezpieczone zwolnienia lekarskie, listy pacjentów, zwłaszcza tych odesłanych ze szpitala w związku z quasi protestem, będziemy oceniali jaki był tego skutek, będziemy też zabezpieczali dokumentację od lekarzy...".

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Zobacz reportaż telewizyjny prorządowego Radia Maryja w sprawie obecnej sytuacji w zakresie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, zwłaszcza w kontekście porozumienia, które zmienia płace zasadnicze pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Radni PiS sejmiku Województwa Ślaskiego złożyli propozycje zmian w nowej siatce płac pielęgniarek i położnych: "Przy olbrzymim niedoborze kadry medycznej, w tym pielęgniarek i położnych, powinniśmy racjonalnie gospodarować zasobami ludzkimi. Proponowane zapisy nie gwarantują tego".

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych i argumentacja rządzących w komentarzu na pielegniarki.info.pl: "Co za hipokryci! Ten kolejny prawny badziew ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji na drodze studiów lub specjalizacji? Kpicie sobie? Mamy tracić czas i własne pieniądze po to tylko, aby potem usłyszeć od dyrektora, że nie potrzebuje ani magistrów, ani specjalistów"?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.