Działy aktualności

Aktualności

W szpitalu założono pocztę pneumatyczną pomiędzy SOR - OIOM a laboratorium. Przełożona pielęgniarek: to oszczędność czasu dla pielęgniarek. Ok, ale kto powiedział, że do laboratorium z probówkami ma latać pielęgniarka?

Warunki pracy pielęgniarek.

Pielęgniarki na zwolnieniach w kolejnym szpitalu. Z 220 pielęgniarek 39 na L4. Dyrektor szpitala: "widok pustych łóżek i szpitala jest jednym z najbardziej przykrych widoków dla lekarza".

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Obraz polskiego pielęgniarstwa: Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych. Także ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 - 80 pacjentów (8%).

Pielęgniarki i położne 2018.

Pielęgniarki 2018 - Oprócz pracy ponad siły, niskiego uposażenia, pogarszających się relacji w zespołach na jakość pracy ma ogromny wpływ bezpieczeństwo i higiena pracy. Pielęgniarki warunki te w swoich placówkach oceniają jako złe i bardzo złe (45%). Jako dobre i bardzo dobre 3% więcej.

Pielęgniarki 2018.

Pielęgniarstwo 2018 - rekordziści spędzają w pracy nawet wszystkie dni w miesiącu lub pracują w systemie dobowym przez ok. 20 dób w miesiącu. Należy podkreślić, że 100 godzin w miesiącu, to dodatkowe 0,6 etatu, 200 godzin miesięcznie to ok.1,25 a 300 godzin to ok.1,87 etatu. Reasumując, osoby podejmujące dodatkowo pracę, pracują w miesiącu średnio od 1,5 do nawet 2,6 etatu.

Pielęgniarstwo 2018.

W ostatnim czasie przez media przewijały się informacje o masowych zwolnieniach lekarskich pielęgniarek i położnych. Można stwierdzić, że to nowy trend w polskim pielęgniarstwie i to na sporą skalę... Sytuacje te dotyczą Lublina, Łodzi, Białegostoku. Dyrektorzy szpitali zwołują konferencje prasowe, tłumaczą, że nie znają przyczyny masowych zwolnień.

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych po 2019 roku. Komentarz na pielegniarki.info.pl: "Zatem wniosek jest jeden dla wszystkich: albo teraz zaczną się masowo strajki albo wszystkie pielęgniarki i położne zostaną ograne przez związki i izby przy aprobacie Ministra Zdrowia".

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych po 2019 roku.

Izba pielęgniarek i położnych w sprawie "włączenia w całości dodatków brutto brutto do zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego brutto".

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowsze wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych. Gazeta jest kolportowana do 594 podmiotów leczniczych, które tworzą Sieć Szpitali.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Do czego to wszystko zmierza? Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Ujawniono terminarz utajnionych rozmów pań w czepkach. Podano również termin spotkania ministra z paniami w czepkach w ramach utajnionych rozmów...

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Darmowe kursy języka niemieckiego i praca w Niemczech dla pielęgniarek.

Praca w Niemczech

Rozpoczął się proces pielęgniarki, która pod artykułem o szpitalu, wstawiła znak "zdziwionej buźki". Pracodawca zwolnił ją z pracy... Zobacz reportaż telewizyjny...

Pielęgniarki 2018.

Zobacz co powiedziała Portalowi politykazdrowotna.com pani Małas w sprawie rozmów ze stroną rządową. Zaczyna to wszystko wyglądać jak telenowela brazylijska...

Sojusz pań w czepkach z ministrem

Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Materiał telewizyjny - zobacz wypowiedzi pielęgniarek i położnych do kamery. Żądania płacowe zależne od stażu pracy! Do 5 lat - 500 zł. Od 6 lat do 10 - tysiąc zł. Powyżej 10 lat - 1500 zł. Może zwolnienia L4 wpłyną na postęp w negocjacjach?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku... Ale należy podnieść współczynnik pracy... sekretarkom medycznym i rejestratorkom - bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pozazdrościła redakcji pielegniarki.info.pl pielęgniarskich memów. Postanowiła sama stworzyć mem (14) pisząc w oficjalnym ministerialnym dokumencie: "do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Czekamy co dziś odtajnią panie w czepkach, co utajniły razem z ministrem zdrowia... Zobacz okładkę czerwcowego wydania ogólnopolskiej gazety branżowej pielęgniarek i położnych - pielegniarki.info.pl.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pani Józefa Szczurek-Żelazko: "Do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Pielęgniarki Cyfrowe: Zdaniem pielęgniarek i pielęgniarzy program wsparcia absolwentów może pogłębić konflikty w środowisku, w którym już przez różnice w wykształceniu panuje mobbing wobec młodych ludzi, co potwierdziły nasze publikowane badania „Relacje w zespołach pielęgniarskich”.

Utajnione rozmowy izby, związków z ministrem.

Mówimy o tych na górze, a spójrzmy na własne komentarze, skierowane wzajemnie do siebie. Teksty skierowane do osób, które skończyły studia magisterskie są poniżej poziomu, który wszystkie powinnyśmy trzymać. Tak, skończyłam mgr i mam przez to obrywać od starszych koleżanek głupimi tekstami? Jakim prawem?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pani posłanka pielęgniarka Bernadeta Krynicka (PiS) jest bardzo aktywna w przestrzeni publicznej. Zobacz w jaki sposób prowadzi "Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej". Mógłby ktoś pomyśleć, że w zakresie zawodów pielęgniarki i położnej oraz pielęgniarstwa, w sumie nic się nie dzieje...

Działalność posłanki pielęgniarki Bernadety Krynickiej.

Pielęgniarki na zwolnieniach. Podpisano porozumienie w Lublinie, które dotyczy nie tylko wzrostu płac ale realizacji postulatów pozapłacowych. Zobacz jakich (np. przenoszenia z oddziału na oddział).

Pielęgniarki na zwolnieniach

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem.

Informacje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie procentu osób, które pozytywnie zdały egzamin państwowy w ramach specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Egzamin specjalizacyjny

Jakim prawem ta pani nakłada sobie pielęgniarski czepek i robi szopkę z elementu munduru polskiej pielęgniarki? Protestuję! Zobacz inne komentarze...

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Przykłady pytań egzaminacyjnych z testów na egzaminie specjalizacyjnym pielęgniarek i położnych. "Pytania egzaminacyjne często wykraczają poza kompetencje pielęgniarek, wkraczając w szeroką specjalistyczną wiedzę lekarzy".

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Media - Łódź - Pielęgniarki na zwolnieniach... Ostatnio przy operacji kręgosłupa do pomocy poproszono salową, ponieważ brakowało pielęgniarki instrumentariuszki! To niedopuszczalne... A rząd? Idzie do przedszkoli promować zawód pielęgniarki...

Pielęgniarki na zwolnieniach

Zobacz pismo Pielęgniarek Cyfrowych w sprawie dramatycznie niskiej zdawalności egzaminów specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Część pielęgniarek w Białymstoku nie godzi się na sposób wzrostu wynagrodzeń. W porozumieniu ustalono wzrost wynagrodzenia od 160 zł do niemal 500 zł w przypadku pielęgniarek oddziałowych. Wzrost wynagrodzeń miałby być uzależniony od stażu pracy. Natomiast część pielęgniarek domaga się uzależnienia podwyżek od stopnia wykształcenia i specjalizacji i nie zamierza kończyć zwolnień L4.

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Nowa siatka płac w szpitalu w Białymstoku - "postulaty pielęgniarek były takie, żeby "osoby z dużym stażem, bez których nasza praca w szpitalu jest niemożliwa, były bardziej docenione". Średnia wieku pań pracujących w naszym szpitalu to ponad 50 lat". Jak to ma się do ustawy o najniższym wynagrodzeniu, która dzieli pielęgniarki na trzy grupy: pielęgniarka, specjalistka i magister?

Pielęgniarki na zwolnieniach

Treści tych rozmów nie utajniono! 5 czerwca rozmawiali: pani Ptok, minister zdrowia, prezes NFZ i pani Józefa Szczurek-Żelazko. "Uzgodniono, że Zespół będzie spotykał się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Białystok. 80% pielęgniarek na zwolnieniach. Pielęgniarki zawarły porozumienie. Zobacz nową siatkę płac w grupie zawodowej pielęgniarek. Najniższa podwyżka to 165 zł brutto, najwyższa - prawie 500 zł. Jej wysokość jest zależna od stażu w zawodzie... Zobacz reportaż telewizyjny.

Pielęgniarki na zwolnieniach

Komunikat CKPPiP w sprawie egzaminu państwowego pielęgniarek i położnych.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (12) - à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem.

Białystok. 80% pielęgniarek na zwolnieniach. Dyrekcja szpitala zaproponowała 165 złotych podwyżki pielęgniarek (332 ze specjalizacją). Pielęgniarki mogą zgodzić się na 332 złote, ale dla wszystkich.

Pielęgniarki na zwolnieniach