Działy aktualności

Aktualności

Minister zdrowia docenił pielęgniarkę... w randze wiceministra. W 2017 roku przyznał pani Józefie Szczurek-Żelazko nagrody w wysokości... "W Polsce pielęgniarek nie cenią..." nieaktualne?

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Oferta pracy. Komitet Ochrony Praw Dziecka zatrudni pielęgniarkę na obóz letni w terminie 30.06.2018-07.07.2018.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Zobacz projekt nowej siatki płac zwierającą najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników wszystkich zawodów ochrony zdrowia, w tym nowy podział pielęgniarek i położnych...

Nowy podział pielęgniarek i położnych.

Z sądowej wokandy - "Oddział karny dla pielęgniarek."

#stopmobbingowiwochroniezdrowia

Oferta pracy. Poszukiwana pielęgniarka/ położna. Umowa o pracę od 5 000 zł brutto, zlecenie od 26-30 zł h, lub 40-45% od kontraktu. Czas pracy do indywidualnych uzgodnień.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek i położnych

Informacja po spotkaniu w sprawie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nowelizacja zakłada przeniesienie pielęgniarek i położnych z grupy...

Działalność związku pip.

Oferta pracy. Poszukiwana pielęgniarka do pracy w opiece długoterminowej. Wynagrodzenie 3800 zł brutto na etat. Możliwość nawiązania współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub umowy-zlecenie 40 zł/godz.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Zobacz pismo... Panie w czepkach ze związków zawodowych napisały pismo o "podtrzymanie pilnej debaty poświęconej pielęgniarkom i położnym". Naprawdę? Może już czas na skuteczniejsze działania...

Działalność związku pielęgniarek.

Oferta pracy. Pilnie poszukiwana pielęgniarka do pracy. Cały etat lub inny wymiar czasu pracy. Oferowane bardzo dobre warunki pracy, dogodne godziny i wysoka stawka podlegająca negocjacji.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

W moim powiatowym szpitalu pan dyrektor w porozumieniu z naszym związkiem zawodowym wyszedł przed szereg i prześcignął samego Ministra Zdrowia! Ma to zapewnić napływ młodej kadry. A jak to się ma dla starych, pielęgniarek i położnych? Zobacz konkretne wysokości pensji zasadniczych.

Komentarze pielęgniarek i położnych

W dniu dzisiejszym (20 lutego br.) panie w czepkach mają spotkanie w mz. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić...

Działalność nowego ministra zdrowia.

W Sejmie o pielęgniarkach. - Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych - nakład papierowy 30 tys. egz.

Pielęgniarstwo 2018

Oferta pracy. Szpital zatrudni pielęgniarki do pracy na oddziałach: neurologicznym, kardiologicznym, wewnętrznym, bloku operacyjnym.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Pacjent zmarł podczas zabiegu. Za jego śmierć odpowie pielęgniarka? - artykuł z papierowego wydania miesięcznika branżowego pielegniarki.info.pl.

Odpowiedzialność zawodowa

Związkowe panie w czepkach piszą do Józefy Szczurek-Żelazko, dlaczego zrównano na jednym poziomie pielęgniarki i położne z 20-30 letnim doświadczeniem z absolwentami, dla których te pierwsze są "mistrzami i prawdziwymi mentorkami przez pierwsze lata pracy w zawodzie". Warto podkreślić, że jeszcze nie tak dawno panie prezentowały inne stanowisko...

Działalność wiceministra zdrowia pielęgniarki.

Oferta pracy. NZOZ zatrudni pielęgniarkę. Forma zatrudnienia dopasowana do kandydatki/ta oraz atrakcyjne warunki finansowe.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Nowy minister zdrowia odpowiadał na pytania związkowców o podwyżki przyznane lekarzom. "Po zdawkowych odpowiedziach na pytania minister opuścił obrady...". Zobacz komunikat.

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Podwyżka ściąganych składek i... pensji władz samorządu. - miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych - nakład papierowy 30 tys. egz.

Składki członkowskie na izby pielęgniarek

Minister Radziwiłł mówił, że "nie rozwadniajmy tego problemu. Pielęgniarkom chodzi po prostu o kasę". Ale jak "rozwodnił" temat porozumienia z lekarzami nowy minister zdrowia! Majstersztyk!

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Oferta pracy. Centrum Medyczne zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza. Praca zmianowa w godz: 7:30-20:00 - w dowolnym wymiarze godzin.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych - nakład papierowy 30 tys. egz. - Prawne aspekty wykonywania zabiegów estetycznych przez pielęgniarki i położne.

Miesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Oferta pracy. Poszukiwana pielęgniarka na obóz letni w terminie 30.06.2018-07.07.2018.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych - nakład papierowy 30 tys. egz. - 26 stycznia minister zdrowia spotkał się z władzami związku i izby pip. Co ustalono?

Miesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Oferta pracy. Biuro Podróży zatrudni pielęgniarkę na kolonie. Atrakcyjne wynagrodzenie za 11-dniowy turnus + 1-dniowe szkolenie przedturnusowe.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Zagadka! Kto to napisał do ministra zdrowia w imieniu 78 tys. pielęgniarek i położnych: "Pana zasłużony autorytet, jakim Pan się powszechnie cieszy, potwierdza najwyższe kompetencje menadżerskie, przywódcze i merytoryczne...".

Działalność związku pielęgniarek i położnych.

Konferencja dla pielęgniarek i położnych: SALMED – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego

Oferta pracy. Szpital poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarki endoskopowej. Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy dopasowany do kandydata/ki.

Krajowa oferta pracy dla pielęgniarek

Oferta pracy. Przychodnia medyczna zatrudni pielęgniarkę/ położną. Dowolna forma zatrudnienia. Umowa o pracę od 5000zł brutto, zlecenie od 26-30zł h, lub 40-45% od kontraktu.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek i położnych

Oferta specjalizacji oraz kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych

Specjalizacje, kursy i szkolenia

Priorytety ministerstwa zdrowia: nowy minister zdrowia porozumieniem zawartym z lekarzami podniósł wynagrodzenie zasadnicze lekarzy specjalistów średnio o 43%. Tak, wynagrodzenie zasadnicze! Najlepiej wynagradzanej grupy zawodowej...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Zobacz jaką wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza zapisano w porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami. Regulacje te wejdą w życie...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Ministerstwo zdrowia z lekarzami zdecydowało o wzroście płac lekarzy, a także o "normach zatrudnienia"... sekretarek medycznych. To zdecydowanie temat zastępczy w kontekście braku uregulowania normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Porozumienie pomiędzy lekarzami a ministrem zdrowia zawiera zapisy niekorzystne dla pielęgniarek i położnych. Czy pielęgniarki i położne to pracownicy gorszego sortu sektora ochrony zdrowia?

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Lekarze w porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 roku, oprócz wzrostu wynagrodzeń, zagwarantowali sobie "dodatkowy płatny urlop naukowy" na... konferencje, szkolenia. Jeszcze niedawno ministerstwo zdrowia stało na stanowisku, że takie rozwiązanie "w pewien sposób byłoby niezgodne z konstytucją". Kto (bogatemu) lekarzom zabroni?

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

W dniu 8 lutego wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko przesłała do konsultacji projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej, który zawiera nową wersję podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisane im "współczynniki pracy".

Działalność wiceministra zdrowia pielęgniarki.

Nowy minister zdrowia - 21 stycznia 2018 roku - "Jedną z najważniejszych spraw będzie dla mnie rozmowa i konsultacje z wszystkimi grupami zawodowymi w służbie zdrowia". Brzmiało to sensownie! Ale teraz widzimy sposób realizacji tej deklaracji: "rozmowa z wszystkimi grupami, a podwyżki dla lekarzy"!

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Oferta pracy. Prywatny żłobek poszukuje pielęgniarki. Atrakcyjne wynagrodzenie.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

LEKARZOM DZIĘKUJĄ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE... Były sztandary pod ideą: Porozumienie Zawodów Medycznych... protesty, głodówki, marsze... Wyszło jak zawsze... Lekarze dostaną podwyżki... Zobacz treść porozumienia lekarzy z ministrem zdrowia.

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Oferta pracy dla magistrów pielęgniarstwa z papierowego wydania miesięcznika branżowego pielegniarki.info.pl - nakład 30 tys. egzemplarzy. Zobacz także inne oferty pracy dla pielęgniarek...

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl

Oferta pracy. Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziały. Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek