Działy aktualności

Aktualności

Oferta pracy dla pielęgniarek. Poszukujemy pielęgniarki do pracy na obozie harcerskim w terminie 1 lipca - 21 sierpnia 2017 r. Wynagrodzenie w przedziale 2000-3000 zł netto miesięcznie. Zapewniamy: dojazd na miejsce, wyżywienie.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Zobacz co powiedziała na sejmowej komisji zdrowia szefowa związku pip, która promowała niesprawiedliwy dla pielęgniarek i położnych projekt ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Czy odniosła się do związkowego sposobu podziału pielęgniarek i położnych na grupy, który znalazł się także w ustawie Radziwiłła? 12 dni po tej wypowiedzi pisze pismo do ministra zdrowia...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: "Nigdy pielęgniarki nie będą szanowane, chociaż byśmy zrobiły magisterkę, doktorat, kilka specjalizacji, znały biegle 3 języki - dla innych (szczególnie lekarzy i pacjentów) będziemy tylko "siostrą" do podawania basenów. Dla lekarzy nie jesteśmy członkiem zespołu terapeutycznego, tylko wykonawcą ich zleceń".

Komentarze pielęgniarek i położnych

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): "Bardzo dobrze, że pielęgniarki są postrzegane przez lekarzy jako partnerzy. Jak sądzę, stało się tak dzięki temu, że pielęgniarki mają wyższe wykształcenie i mogą być partnerami w rozmowach o pacjencie". Czyli pielęgniarka i położna po LM lub SM już nie?

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Dlaczego wstrzymano w senacie prace nad ustawą o wynagrodzeniach zasadniczych? Powodem nie są poprawki dotyczące "na chłopski rozum niesprawiedliwego" podziału pielęgniarek i położnych. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest to stanowisko...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Naczelna izba pielęgniarek i położnych pisze pismo do marszałka senatu: "W związku z nieuwzględnieniem przez Komisję Zdrowia Senatu RP naszych uwag do ustawy" o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Gdzie sens, gdzie logika? Wstrzymał komercjalizację, ruszył prywatyzację świadczeń zdrowotnych w publicznych szpitalach. No to teraz spotkał się z panią premier...

Działalność ministra Radziwiłła.

Ojciec dziecka leżącego w szpitalu: "Dzisiaj na oddziale onkohematologii znalazło się blisko 30 dzieci. Poproszona o wsparcie Pielęgniarka Naczelna oddelegowała najpierw jedną pielęgniarkę z jednego z oddziału, a następnie drugą z innego oddziału. Żadna z nich nie była w stanie w najmniejszym stopniu wspomóc pielęgniarek z onkohematologii."

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Oferta pracy dla pielęgniarek. Mile widziane ukończone studia wyższe z zakresu pielęgniarstwa, ukończone szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny. Atutem: doświadczenie w pracy w punkcie szczepień...

Oferty pracy dla pielęgniarek

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Droga Pani Wiceminister zdrowia. Podział pielęgniarek i położnych na grupy w nowej ustawie o płacach powinien być taki...

Komentarze pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: I tak to pielęgniarka nawet mgr z kilkoma specjalizacjami wróci na służbę do "pana doktora". Czy nadal uważasz, że jesteśmy samodzielnym zawodem?

Komentarze pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Pielęgniarka nie chce zarabiać tyle co lekarz. Pielęgniarka chce zarabiać adekwatnie do wykonywanej odpowiedzialnej i ciężkiej pracy. Pielęgniarka chce spokojnie żyć, wiedząc że jutro będzie kolejny normalny dzień, a nie czekać i liczyć że może jutro się coś zmieni, że w końcu ktoś zauważy jak niesprawiedliwie jest traktowana.

Komentarze pielęgniarek i położnych

Oferta pracy dla pielęgniarek. Oferujemy umowę o pracę lub zlecenie, dyżury 12 godzinne, dzienne i nocne. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Wiele pielęgniarek i położnych pisze pisma do różnych instytucji w sprawie podziału pielęgniarek i położnych na grupy w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz propozycje pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki pracują tam, gdzie są potrzebne. To po co specjalizacje? Ciekawy artykuł w sprawie szpitala, w którym pielęgniarki są przenoszone z oddziału na oddział. Skarżą się rodziny pacjentów. Co na to dyrekcja i same zainteresowane?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Senat wpisał w porządek obrad najbliższego posiedzenia w dniach 28 i 29 czerwca punkt obrad: Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz, ile pielęgniarek i położnych przeszło szkolenia z ordynowania leków, a ile z nich faktycznie wystawia recepty. Ile recept wystawiły te osoby oraz na jaki leki.

Recepty pielęgniarek

Poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy do reportażu na temat Brexitu.

Pielęgniarstwo 2017

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): "Ja obecnie przekonuję młodzież, która stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, że zawód pielęgniarki jest zawodem atrakcyjnym, a będzie jeszcze bardziej, kiedy ustalimy precyzyjnie miejsce pielęgniarki w zespole terapeutycznym".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Rozmawiałam z jednym z dyrektorów powiatowego szpitala. Jak będzie potrzebował pielęgniarki, że zatrudni od zaraz pielęgniarkę po licencjacie, za pensję większą o 300 złotych niż ustawowo, ale dużo niższą niż ustawowo ma mgr. Specjalistek będzie potrzebował tyle, ile świadczeniodawca mu "każe".

Komentarze pielęgniarek i położnych

Oferta pracy dla pielęgniarek. Wymagania: specjalizacja i /lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Oferujemy: Umowę zlecenie, uczestnictwo w szkoleniach.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Zobacz najnowsze wydanie internetowe (wydanie papierowe - nakład 30 tysięcy egzemplarzy) miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - numer w całości poświęcony nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Ogólnopolski branżowy miesięcznik dla pielęgniarek i położnych.

Zdaniem pielęgniarki: Kto zyska na nowej siatce płac pielęgniarek i położnych? Zdecydowanie wszelkie instytucje, prowadzące szkolenia. Kto straci? Zdecydowanie największa grupa zawodowa w Polsce!

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska

Brak pielęgniarek - nadciąga katastrofa. Szpital funduje stypendia dwóm studentom pielęgniarstwa. Warunek otrzymania stypendium jest jeden: po licencjacie przez minimum 3 lata muszą pracować w tym szpitalu...

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Najwyraźniej PiS wprowadza w życie plan"B" w zakresie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych (w tym pielęgniarek i położnych). Można przypuszczać, że senat jednak wprowadzi poprawki do ustawy o wynagrodzeniach...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Projekt Radziwiłła o wynagrodzeniach spada z porządku obrad senatu, a marszałek sejmu kieruje do pierwszego czytania projekt (nie)porozumienia związków zawodowych, który w zdecydowanie uprzywilejowany sposób traktuje inne zawody medyczne, niż pielęgniarki i położne.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Oferta pracy dla pielęgniarki. Szpital poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: pielęgniarka - oddziały szpitalne. Wymiar zatrudnienia: cały etat.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): "Ustawa zniweluje nierówności między poszczególnymi zawodami medycznymi i pielęgniarka z wyższym wykształceniem ze specjalizacją będzie mogła zarabiać porównywalne kwoty co lekarz".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE JESZCZE JEST CZAS... Senat na dzisiejszym posiedzeniu nie zajmie się ustawą o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia... a taki punkt był w porządku obrad.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zdaniem pielęgniarki: Biorąc pod uwagę, że na oddziale jest 40 pacjentów, dyżur pełni pielęgniarka i jeden ratownik, pytam wprost: Co należy do obowiązków ratownika?

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Niestety to kolejny błąd w ustawie. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji ma wsp. 0,73. Nie kwalifikuje się do tej grupy pielęgniarka z licencjatem czy też mgr pielęgniarstwa, ponieważ...

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Oferta pracy dla pielęgniarki. Poszukujemy pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na koloniach dla dzieci nad morzem. Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione przez organizatora. Wynagrodzenie do uzgodnienia.

Oferta pracy dla pielęgniarek

Zobacz sprawozdanie senackiej komisji zdrowia w sprawie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Podział pielęgniarek i położnych dokonany tą ustawą, jeden z senatorów określił jako "niesprawiedliwy na chłopski rozum".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Druga część informacji z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 16.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 12.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu związek pip? Jakie miał wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Jaka będzie odpowiedź PiS w senacie na wnioski izby i związku pielęgniarek i położnych w sprawie podziału pielęgniarek i położnych na grupy? Odpowiedzą: przecież tak chciała pani Lucyna...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Oferta pracy dla pielęgniarki. Poradnie specjalistyczne. Wymiar zatrudnienia: cały etat.

Oferta pracy dla pielęgniarek

Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu izba pip? Jakie miała wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych