Oferta pracy - pielęgniarka pediatryczna - Warszawa

Umowa o pracę

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko pielęgniarki koordynującej w Oddziale Chorób Dziecięcych i Noworodkowych. Wymagania: • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu lub • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu. Doświadczenie w pracy w oddziałach o profilu dziecięcym lub noworodkowym. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail:zofia.felczak@cskmswia.pl Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom .

Oferta pracy składana przez:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
województwo mazowieckie

Dodatkowe informacje:

telefon: +48225081027
strona www: http://cskmswia.pl
Osoba kontaktowa: Alicja Jakubowska